PONS 21

MOST 21. století

Naše projekty očima ostatních

Koncem října 2019 jsme navštívili Indii s přáteli, kteří náš projekt dlouhodobě podporují. V jejich odpovědích na naše otázky se dobře ukazuje rozmanitost vjemů z naší cesty i uvažovaní o současném stavu v Indii. Věříme, že i tyto odpovědi potvrdí našim dárcům, že podporují dobrou věc a že je ještě potřeba pokračovat.

Jak na tebe zapůsobila škola v Mansapuru?

Co si odnášíš ze setkání se sestrou Marií Goretti a jejími spolupracovníky?

Dovedeš si nyní představit, co se asi díky koronaviru děje v Indii a jak jim pomoci?